Een optimaal resultaat in de zeugenhouderij begint niet pas op het moment dat de biggen geboren geworden.  Met slimme supplementen van Voerwaarts naast uw normale zeugenvoer is er in de kraamstal meer te behalen! Voerwaarts heeft de afgelopen 5 jaar diverse supplementen voor de zeugenhouderij ontwikkeld. De techniek achter enkele van die supplementen is inmiddels in voeders verwerkt waarmee die supplementen overbodig werden. Drie supplementen zijn blijvend succesvol bij een groeiende groep zeugenhouders. Deze supplementen zijn via onze webshop op biggenopfok.nl voor elke zeugenhouder direct beschikbaar:

Survivalmix
Survivalmix is een supplementvoer dat in het kraamhok wordt bijverstrekt. Vaak durft men geen hoger voerschema te hanteren in deze periode uit angst voor grote uierspanning. Met Voerwaarts Survivalmix is een hoge energiegift vlak voor het werpen eenvoudig realiseerbaar zonder nadelige gevolgen. Als gevolg van genetische ontwikkelingen zijn het werpproces, de vitaliteit van de biggen en het op gang komen van de melkgift (transitie) steeds vaker een probleem. Om de zeug en biggen hierbij maximaal te ondersteunen is Survivalmix ontwikkeld. Inzet van Survivalmix draagt bij aan:
-Extra vitaliteit en reserves voor de pasgeboren biggen
-Minder doodgeboren biggen
-Hoge biestproductie met anijs
-Hogere gehalte aan Ig’s (antistoffen) in de biest
-Smeuïge mest door specifieke vezels
-Lagere uitval voor het spenen
-Hogere speengewichten

Ik zie dat juist op bedrijven met grote tomen van 14-15 of meer de vitaliteit van de biggen beter is”, aldus Rob Nieuwenhuis, stalnutritionist op zeugenbedrijven. “De biggen zien er goed uit en stimuleren de biestproductie”. [Survivalmix is verkrijgbaar via biggenopfok.nl].

Maxiflush D
In reguliere voerschema’s wordt voor flushing vaak gebruik gemaakt van lactovoer. In standaard lactovoer zit suiker. Suiker is een verbinding van glucose met fructose. Dit moet eerst worden afgebroken tot glucose en fructose alvorens het in het bloed kan worden opgenomen. Er zijn ook veel bedrijven die dextrose inzetten om te flushen, dextrose bestaat uit enkelvoudige glucose.
In MaxiFlush D zit een grote hoeveelheid direct opneembare glucose, fructose en ook lactose (melksuiker) in een optimale verhouding. Deze snel beschikbare energie komt in drie fasen kort achter elkaar beschikbaar en kan direct worden opgenomen in het bloed en heeft een stimulerend effect op de afgifte van de geslachtshormonen LH en FSH. Deze stimuleren een goede en gelijkmatige follikelgroei. Dit draagt positief bij aan het aantal bevruchte eitjes, het aantal levend geboren biggen en aan de uniformiteit van de biggen.
Inmiddels beleveren wij landelijk vele bedrijven met MaxiFlush D, die duidelijk het voordeel ten opzichte van lactovoer of gewone dextrose ondervinden. Helaas is dit resultaat pas na 115 dagen zichtbaar. [Maxiflush D is verkrijgbaar via biggenopfok.nl].

CoolPig Rustmeel
Onrust en bijterij (staarten, poten, oren, flanken) en oorrandnecrose komen regelmatig voor bij zowel biggen als vleesvarkens. Veelal liggen er bepaalde oorzaken aan ten grondslag, zoals irritatie van de darmen (onbalans in nutriënten, matige vertering), huisvesting (luchtvochtigheid, tocht, hokbezetting) en andere stress-factoren (mengen, onregelmatige voertijden, lage nippelopbrengst). Kortom, dit is een multifactorieel probleem dat altijd een bedrijfsspecifieke aanpak vraagt. Cool Pig Rustmeel zorgt voor rust in de darmen en kan de problemen wellicht oplossen.  Wij adviseren gebruik van CoolPig Rustmeel gedurende maximaal 1 week. Indien CoolPig de bijterij bij uw biggen heeft gestopt, heeft u in feite aangetoond dat de bijterij problemen met voeding zijn te reduceren. Wij gaan graag met u in gesprek over beter biggenvoer voor uw biggen! [CoolPig Rustmeel is verkrijgbaar via biggenopfok.nl].