Voerwaarts is in het vierde kwartaal van 2020 gestart met een assortiment volledige circulair voer voor varkens, rundvee en pluimvee. Gemeten over de organische bestanddelen zijn de circulaire voeders voor 100% gemaakt van reststromen en retourstromen van humane voeding. Circulair gevoerd vee concureert niet met de mens om plantaardige voeding en er is geen landbouwgrond nodig geweest om het krachtvoer te telen. Circulair voer heeft bovendien een aanmerkelijk lagere CO₂ foodprint dan regulier voer met vergelijkbare voedingswaarde.

Voerwaarts circulair

Partner in 'Voerwaarts circulair' is FeedValid. Inzamelaar van rest- en retourstromen van humane voeding.
Het circulaire varkensvoer wordt momenteel uitontwikkeld voor het concept Zonvarken

Zonvarken

Binnenkort meer informatie.